16 Views

Odszkodowanie zdrowotne

Gdy ulegamy jakiemuś wypadkowi lub dopada nas choroba często wymaga to od nas wzmożonego nakładu finansowego. Z pomocą przychodzą różnego rodzaju polisy na życie, zdrowie lub odpowiedzialności cywilnej. Nie bez znaczenia są również najzwyklejsze składki do NFZ. Dzięki tym zabezpieczeniom, możemy się ubiegać o odszkodowanie zdrowotne. O takie świadczenie możemy się starać, gdy jesteśmy poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym. Wtedy takie odszkodowanie jest wypłacane z polisy OC sprawcy. Wykupując różne polisy, mamy możliwość wypłaty funduszy w ramach umowy, gdy na przykład ciężko zachorujemy, a wymieniona choroba będzie ujęta w ramach ubezpieczenia. A co ze zwykłymi składkami z ZUS? Od tego urzędu możemy również ubiegać się o odszkodowanie zdrowotne, w momencie, gdy komisja stwierdzi uszczerbek na zdrowiu, w wyniku doznanego urazu lub przebiegu schorzenia, które wywołał niedyspozycję w zdrowiu, otrzymamy gwarantowane świadczenie pieniężne. Oczywiście, aby otrzymać odszkodowanie zdrowotne, musimy najpierw ponieść koszty co miesięcznej lub corocznej składki ubezpieczeniowej.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top