7 Views

OPARCIE W SYSTEMIE IMMUNOLOGICZNYM

OPARCIE W SYSTEMIE IMMUNOLOGICZNYM
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

OPARCIE W SYSTEMIE IMMUNOLOGICZNYM

Bez względu na to, czy refleksyjność ma oparcie w systemie immunologicznym czy też nie, z wielu naszych badań jasno wynika, że refleksyjność jest korzystna dla zdrowia. Chociaż brak nam danych, które dawałyby pewność co do konkretnych korelatów fizjologicznych refleksyjności, zależność między stanami umysłu i stanami somatycznymi u ludzi wydaje się bezsporna. Refleksyjność/bezrefleksyjność jest przewi­dywalnym wymiarem stanu umysłu, który różnicuje stany somatyczne. Wyjaśnienia fizjologiczne, chociaż ważne, nie ujawniają głębszych prawd, lecz po prostu inne prawdy. (Może warto to przypomnieć psychologom, jako że wzrasta liczba studiów neurologicznych). Pa­miętając o tym, rozpatrzymy obecnie inne eksperymenty dotyczące zależności między refleksyjnością/bezrefleksyjnością a zdrowiem. Zajmiemy się tu refleksyjnym wykorzystywaniem czyjejś bezrefleksyj­ności. W pierwszym rzędzie rozpatrzymy efekty przedwczesnego związania się poznawczego (premature cognitive commitment) dla zdrowia somatycznego. Stanie się to bardziej zrozumiałe dla czytelnika po przeglądzie podstawowych prac z tej dziedziny.Bezrefleksyjność uwarunkowana praktyką. Wczesne badania dotyczące bezrefleksyjności i refleksyjności omówione zostały w innych pracach (Langer, 1978; Langer, 1983), tu zatem w sposób możliwie zwięzły będziemy chcieli wykazać, że bezrefleksyjność obniża poziom wykona­nia.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 543 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top