6 Views

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

Mimo to podejmowane przez tych starych ludzi działania, którym zawdzięczają oni etykietę „starzec ’, można określić jako refleksyjne.Dokonane pomiary potwierdzają tę interpretację. Na przykład badani określani jako „starcy” znajdowali więcej nowych zastosowań dla znanych przedmiotów niż grupa kontrolna. Co więcej, zastosowania te były oceniane jako bardziej twórcze przez sędziów, którzy nie wiedzieli, do której grupy należą autorzy odpowiedzi.Inne dane również potwierdzają hipotezę o zależności między etykietą „starzec” a refleksyjnością. Na przykład Jonsson, Malhammer i Waldton (1976) stwierdzili, że „starcy” nie wykazują habituacji reakcji występującej u większości badanych nie-starców z grupy kontrolnej. Habituacja wiąże się z tym, że bodźce spostrzegane są jako znane (niezmienne). Jeżeli bodziec jest za każdym razem spostrzegany na nowo (refleksyjnie) habituacja może się nie pojawić.Przyjmując, że badani nazywani starcami są potencjalnie bardziej refleksyjni niż się sądzi, można przewidywać, że będą żyć dłużej mz pozostałe osoby z badanej populacji. Przewidywania się potwierdziły. Przy tym samym stanie zdrowia „starcy” żyli średnio dwa do sześciu lat dłużej niż pozostali badani (Langer, Beck, Janoff-Bulman, Timko, 1984). Wyniki te pokrywają się z uzyskanymi przez nas w długoter­minowym badaniu nad zależnością między refleksyjnością a długo­wiecznością.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top