5 Views

Pojawienie się rolnictwa

Pojawienie się rolnictwa

W częściach świata obdarzonych bogatym, zróżnicowanym biologicz­nie środowiskiem, takim jak Kalifornia, styl życia myśliwych-zbieraczy przetrwał aż do wkroczenia na scenę kolonistów europejskich w ostatnich 600 latach. Z wielką pustynią na wschodzie i oceanem na zachodzie, Ka­lifornia była wirtualną wyspą, zamieszkaną przez około 100 rodzimych plemion indiańskich, mówiących w 100 różnych językach. Podstawo­wym dla nich źródłem białka były żołędzie dzikiego dębu, który nigdy nie został udomowiony. Jedli mnóstwo różnych roślin, trochę ryb i sko­rupiaków oceanicznych. Bogate śródziemnomorskie środowisko Kalifor­nii, z jej górami i dolinami, zapewniało wspaniałe warunki do rozwoju zróżnicowanej biologicznie diety. Nawet dziś 50% amerykańskich zbio­rów owoców i warzyw jest uprawianych na ziemiach kalifornijskich. Jest ich ponad 250 rodzajów, z czego 70 rośnie wyłącznie w Kalifornii. Choć istnieją dowody na to, że rodowici kalifornijscy Amerykanie znali rol­nictwo ze swych kontaktów handlowych z Amerykanami pochodzącymi z Arizony, nie przyjęli rolniczego stylu życia. Nie musieli uprawiać roli, by się wykarmić. Klimat typowy dla Kalifornii występuje w kilku innych miejscach na ziemi, w tym w krajach Żyznego Półksiężyca na Bliskim Wschodzie, na małym obszarze Chile, na argentyńskiej pampie, w kilku częściach Australii i w Prowincji Przylądkowej.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top