16 Views

Psychoterapia – Konin

Psychoterapia – czy jest skuteczna?
Niektórzy ludzie są bardzo sceptycznie nastawieni do psychoterapii. Uważają oni, iż psychoterapia nie jest szczególnie skuteczna, jeśli chodzi o walkę z zaburzeniami psychicznymi. Co prawda, psychoterapia ma oczywiście pewne ograniczenia, to jednak bez wątpienia, jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów walki z zaburzeniami psychicznymi. Jedyną sensowną alternatywą dla psychoterapii jest leczenie farmakologiczne. Okazuje się jednak, że w przypadku większości chorób, jest ono zupełnie nieskuteczne, jeśli nie jest w wsparte psychoterapią. Jakie są natomiast ograniczenia terapii? Nie ulega wątpliwości, że problemem jest to, iż skuteczność psychoterapii nie jest za dobrze potwierdzona badaniami naukowymi. Nie wynika to jednak z tego, że nikt nie chce przeprowadzać badań z obawy o wyniki. Problemem jest raczej to, że nie bardzo wiadomo, jak można by badać psychoterapię. Psychologowie jednak bezustannie próbują udowodnić skuteczność swoich metod, aby wzbudzić większe zaufanie w społeczeństwie.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top