5 Views

RZECZYWISTA REAKCJA

RZECZYWISTA REAKCJA
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

RZECZYWISTA REAKCJA

Wykonanie bezrefleksyjne zmniejsza prawdopodobieństwo, że ludzi będą absorbować nadmiernie redun- dantne rozmyślania o sobie. Nikt nie twierdzi, że jest korzystne, kiedy bezrefleksyjne przekonanie o własnej nieskuteczności prowadzi do unikania sytuacji, które w rzeczywistości mogłyby przynieść korzyść. Jednakże bezrefleksyjna skuteczność ma również swoją cenę w postaci jeszcze wyższego poziomu wykonania, który zostałyby osiągnięty, gdyby taka możliwość była wzięta pod uwagę.W rzeczywistości reakcja refleksyjna jest prawdopodobnie najskute­czniejsza, jeśli nie zostaną spełnione dwa mało prawdopodobne warun­ki jednostka trafiła na reakcję najlepszą z możliwych i warunki są niezmienne. Negatywną stroną sukcesu może być to, że ogranicza on o ironio możliwość osiągnięcia większego sukcesu w zmieniają­cych się warunkach, często bowiem wywołuje bezrefleksyjność. Można łatwo wskazać przykłady, które pozornie zadają kłam przeświadczeniu, że refleksyjność ma przewagę nad bezrefleksyjnością nie tylko w ogólności, ale również w poszczególnych przypadkach. Rozpatrz­my np. przypadek placebo. Jest rzeczą oczywistą, że bezrefleksyjna wiara w pigułkę będzie bardziej skuteczna niż refleksyjne zastanawianie się nad możliwością, że pigułka to tylko placebo.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 543 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top