8 Views

UNIKNIĘCIE ZAMIESZANIA

UNIKNIĘCIE ZAMIESZANIA

Aby uniknąć zamieszania, należy wyraźnie odróżnić bezrefleksyj­ność od innych zjawisk opartych na minimalnym przetwarzaniu informacji. Na przykład powinniśmy pokrótce przeanalizować takie od dawna znane pojęcia, jak nastawienie, oczekiwanie, etykieta i rola. Podobnie powinniśmy się ustosunkować do prac traktujących o nawy­kach, fiksacji funkcjonalnej i automatyzmie.Zgodnie z obecnym podejściem, zachowanie bezrefleksyjne jest świadomym kierowaniem uwagi tylko na kilka wskazówek, które reprezentują scenariusz. Nastawienia, etykiety, oczekiwania kierują uwagę na pewne informacje, a tym samym odwracają ją od innych. Skutkiem działania tych czynników (nastawień, etykiet itp.) może być minimalne przetwarzanie informacji, jako że kierując jednostkę ku określonym informacjom, jednocześnie odwracają jej uwagę od masy innych potencjalnych informacji. Jednakże role, nastawienia, etykiety itp. mogą być przyjmowane bezrefleksyjnie lub refleksyjnie. Badacze zajmujący się oddziaływaniem tych pozostałych zmiennych deter­minujących selekcję informacji nie zakładają obniżenia świadomej aktywności poznawczej.Rozważmy, na przykład, nastawienia. Można mieć pewne na­stawienie i przez pryzmat tego nastawienia przetwarzać informacje lub też opierać się na dawnej informacji zgodnej z nastawieniem i być zamkniętym na nowe informacje.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top