22 Views

Ureidopenicyliny

Charakteryzują się bardzo szerokim zakresem działania przeciwbakteryj-nego (zakres aminopenicylin + karboksypenicylin). Czołowymi przedstawicielami tej podgrupy są azlocylina (Azlocillin) i mezlocylina (Mezlocil-lin, Baypen). Są one szczególnie skuteczne w zakażeniach wywołanych przez Enterobacteriaceae, beztlenowce (Bacteioides fragilis, laseczki zgorzeli gazowej) i Pseudomonas aeruginosa. Ureidopenicyliny rozkładane są przez penicylinazy gronkowcowe, wykazują jednak większą oporność na t5-laktamazy wytwarzane przez bakterie Gram-ujemne. Z białkami krwi wiążą się w 30?35%, a okres półtrwania wynosi l h. Wydalane są przede wszystkim z moczem (65?70%), w mniejszym stopniu z żółcią. Antybiotyki te są stosowane w ciężkich zakażeniach dróg oddechowych, żółciowych, moczowych, w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych wywołanych bakteriami Gram-ujemnymi, jak też w zakażeniach mieszaną florą bakteryjną. W uzasadnionych, rozpoznaniem zarówno bakteriologicznym, jak i klinicznym, przypadkach mogą być kojarzone z penicylinami izoksazolilowymi (np. współistniejące zakażenie gronkowcem złocistym) oraz .z niektórymi aminoglikozydami, np. z genta- i tobramycyną.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top