5 Views

W górę Nilu

W górę Nilu

Wszystkie te dowody ukazują potęgę śledzenia historii ludzkości za po­mocą genetyki. Analizy DNA znalezionego w mitochondriach plemion afrykańskich wzdłuż Nilu są zgodne z wzorcem migracji na północ do Dolnego Egiptu. Te dowody zapisane w DNA ugruntowują teorię po­chodzenia człowieka z Afryki i potwierdzają główną myśl tej książki, że w czasach prehistorycznych człowiek żył w bogatym i biologicz­nie zróżnicowanym środowisku podzwrotnikowej Afryki. Dalsze ba­dania nad DNA pokazują, że większość zmian genetycznych u ludzi zaszła przed migracją człowieka z kontynentu afrykańskiego. DNA plemion z Afryki zawiera 85% odchyleń, jakie dziś obserwujemy we współczesnych populacjach na całym świecie. Jeśli badamy DNA do­wolnej grupy na świecie, zauważamy ten sam stopień zmian pomiędzy DNA jej osobników. Zatem różnice w naszym osobistym DNA, które umożliwiają nam rozkład różnych związków chemicznych w naszym środowisku lub czynią nas podatnymi na choroby przewlekłe, są prasta­rymi genami, które już były bardzo zróżnicowane u ludzi rozwijających się w rajskim ogrodzie gdzieś w Afryce. Badania te pokazują także, że geny, które określają optymalną dla nas dietę, ukształtowały się niezależnie od rasy i odzwierciedlają zróżnicowaną biologicznie dietę spożywaną przez ludzi w Afryce miliony lat temu.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top