9 Views

W NOWSZYM BADANIU

W NOWSZYM BADANIU

W nowszym badaniu Strube, Berry i Moergen (1985) zajmowali się przedwczesnym związaniem się poznawczym i wzorem zachowania A. Wysunęli hipotezę, że ludzie zachowujący się według wzoru A przedwcze­śnie związali się poznawczo z przeświadczeniem o powinności sprawowa­nia kontroli nad sytuacją. Proszeni o świadome podjęcie decyzji, w większości przypadków zdecydowaliby się na sprawowanie kontroli. Zrezygnowaliby natomiast ze sprawowania kontroli, gdyby uznali, że inna osoba jest od nich lepsza. Jeżeli jednak decyzja będzie podejmowana bezrefleksyjnie, może się zdarzyć, że osoby typu A będą podejmować kontrolę nad sytuacją w obecności kogoś bardziej kompetentnego. Działałoby to oczywiście na ich niekorzyść. Strube wraz ze współpracow­nikami stwierdzili, że człowiek o wzorze zachowania A, proszony o zastanowienie się, kto powinien sprawować kontrolę, zachowuje się jak człowiek o wzorze zachowania B i rezygnuje ze sprawowania kontroli na rzecz kogoś bardziej kompetentnego. Wówczas jednak, kiedy nie zmusza się go do zastanowienia, człowiek o wzorze zachowania A zachowuje się bezrefleksyjnie na swoją niekorzyść. Zachowaniem ludzi kierują przekonania o własnej skuteczności. Bandura (1981) reprezentuje pogląd, że rezygnacja z rozstrząsania warunków skuteczności, gdy sukces można osiągnąć bezrefleksyjnie, może być dla ludzi korzystna.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top