12 Views

WAGA DECYZJI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

WAGA DECYZJI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Chociaż waga decyzji i odpowiedzialność za nią mogą zwiększyć prawdopodobieństwo, że będzie ona podejmowana w sposób refleksyj­ny, nie znaczy to jeszcze, że tak się stanie. W rzeczy samej, jak wykazał Janis (1972), nasi czołowi przywódcy w ramach „grupowego myślenia” potrafią podejmować bezrefleksyjnie decyzje dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego. Decyzje, które doprowadziły do największych niepowodzeń w historii Ameryki, były podejmowane bezrefleksyjnie.Podobnie Charlan Nemeth (1986) stwierdził, że stała presja opinii większości skłania ludzi do bezrefleksyjnego przyjęcia tej opinii. Natomiast presja opinii mniejszości może owocować większą reflek- syjnością, przypuszczalnie dlatego, że bierze się wtedy pod uwagę więcej aspektów sytuacji, skutkiem czego opinie większości są roz­ważane ponownie. Jeżeli mniejszość nie wyraża swej opinii, regułą na ogół jest bezrefleksyjność. Z drugiej strony, badania przeprowadzone przez Taylor i Fiske (1978) nad zjawiskiem „działania bez namysłu” („top of the head’ phenomenoń) oraz prace Abelsona i jego współpracowników dotyczące skryptów (np. Abelson, 1981; Schank, Abelson, 1977) ujawniły, że uwieńczone powodzeniem zachowania społeczne mogą być realizowane przy minimalnym przetwarzaniu informacji. Zresztą niezależnie od tego, czy konsekwencje tych zachowań są pozytywne czy negatywne, fakt minimalnego przetwarzania informacji wydaje się oczywisty.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top