15 Views

Wlasciwosci

Do właściwości ?przeciwstawnych” mogących bądź osłabiać wpływy przeciwdepresyjne, bądź osłabiać napęd ruchowy (a może także i nastrój), należy zaliczyć blokowanie receptorów ax oraz receptorów histaminowych Hj. Być może taką właściwość ma hamowanie, szczególnie silnie wyrażone po początkowych dawkach niektórych leków, wychwytywania 5-HT. Wiadomo bowiem, że niektóre leki przeciwdepresyjne, nawet te ?pobudzające”, jak dezmetyloimipramina, podane jednorazowo lub w kilku tylko dawkach u zwierząt, hamują napęd ruchowy poznawczy oraz nabywanie odruchów warunkowych. Właściwości te można osłabić lub nawet wyeliminować doświadczalnie po zahamowaniu syntezy 5-HT lub zablokowaniu receptorów 5-HT. Na zakończenie tych rozważań kilka uwag o roli neuronów dopaminergicznych. Większość leków trójpierścieniowych nie wpływa na wychwyt tej aminy katecholowej. Natomiast silnie -hamuje wychwyt DA nowszy, 4-pierścieniowy lek ? nomifenzyna. Jest on jednak mało przydatny klinicznie i wydaje się, że nasilanie przekaźnictwa DA określa raczej podobieństwo tego związku do amfetaminy, czyli warunkuje silny wpływ pobudzający aktywność ruchową. Amfetamina i leki pokrewne wpływają silniej na napęd ruchowy niż na nastrój u chorych na depresję (mogą nawet pogorszyć stan kliniczny chorych).

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top