43 Views

Zahamowanie bakterii

Zahamowanie namnażania bakterii, powodowane przez działanie antyseptyczne trwa tylko dopóty, dopóki środek przeciwbakteryjny znajduje się w środowisku. Wprowadzenie bakterii, poddanych jego działaniu, np, do organizmu, może doprowadzić do szybkiego odzyskania przez nie zdolności wzrostu. Środki antyseptyczne powinny być więc stosowane głównie w celu utrzymania czystości przedmiotu lub tkanki, z których usunięto drobnoustroje za pomocą innych metod, np. mechanicznych bądź termicznych. Niekiedy stosowany jest termin ,,sanityzacja lub ?środki sanityzujace”. Terminy te oznaczają środki i działania, prowadzące do zmniejszenia liczby drobnoustrojów do wartości określanej jako dopuszczalna przez odpowiednie przepisy sanitarne. Nie ulega wątpliwości, że stosowanie środków odkażających i antyseptycznych ma wielkie znaczenie dla zabezpieczenia człowieka przed zakażeniami. Znaczenia tego nie należy jednak przeceniać. Najskuteczniejsze metody odkażania polegają z reguły na fizycznym zniszczeniu lub usunięciu drobnoustrojów. Ponadto działanie środków odkażających i antyseptycznych zależy od licznych czynników i okoliczności; skuteczność niektórych spośród nich jest, w ogóle niewielka lub wątpliwa. Przywiązywanie nadmiernej wagi do ich stosowania, z zaniedbaniem ogólnych zasad higieny prowadzi z reguły do wzrostu liczby zakażeń.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top