7 Views

Zasady higieny

Zasady higieny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Niezachowywanie zasad higieny, nieprzestrzeganie jałowości dożylnych wstrzyknięć opiatu (niecierpliwość często nie pozwala na najprostsze nawet sposoby wyjałowienia, co jest o tyle zrozumiałe, że bardzo często narkotyk uzyskiwany jest już w okresie ?głodu” ? pierwszych objawów rozpoczynającego się zespołu abstynencji, a więc w ostatniej chwili) sprawiają, że osoby takie narażone są na różnego rodzaju zakażenia, często prowadzące do bardzo poważnych powikłań. Stosowanie coraz większych dawek, lekceważenie lub nieznajomość związanego z tym niebezpieczeństwa często prowadzą do ciężkich zatruć, o czym wspomniano już poprzednio. Raz jeszcze wypada tu podkreślić, że tylko nieliczne osoby zależne wiedzą, jak postępować w przypadku, zatrucia, nic więc dziwnego, że spory odsetek zatruć kończy się śmiercią. Temu typowi ?narkomanii ulicznej” przeciwstawiana jest często zależność opiatowa ?białego personelu”. Pozycja osób ze środowiska medycznego jest niewątpliwie uprzywilejowana: względna łatwość zdobycia opiatu, jałowe podania, okresowe przechodzenie na doustnie stosowany substytut (np. kodeinę) w dawkach zapobiegających abstynencji, wszystko to sprawia, że zależność powstaje pod ?kontrolą”. Znane są przypadki wieloletniego nadużywania opiatów przez osoby ze środowiska medycznego bez wyraźnych objawów zmian psychicznych i osobowości. W zjawisku tym należy upatrywać szczególnie niebezpieczeństwo: przecenianie możliwości kontrolowania względnie sterowania zależnością fizyczną prowadzi do opłakanych następstw.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 442 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top