11 Views

Zmiany hematologiczne

Zmiany hematologiczne
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Zmiany składu krwi obwodowej występują rzadziej po barbituranach niż po fenytoinie, oksazolinodionacłi lub pochodnych imidu kwasu bursztynowego. Rzadko występuje gorączka polekowa, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna lub wstrząs anafilaktyczny. Anemia megaloblastyczna występuje u 75% chorych otrzymujących fenytoinę, samą lub w połączeniu z fenobarbitalem lub prymidonem. Może również wystąpić wyłącznie po podaniu fenobarbitalu lub pryrnidonu. Zawsze związana jest z niedoborem kwasu foliowego i ustępuje po jego podaniu. Po podaniu barbituranów niekiedy obserwuje się skórne objawy alergiczne. Najczęściej zmiany skórne przypominają wysypkę płoniczą lub odrową. Wysypka ta pojawia się u 0,5% chorych otrzymujących fenobarbital. Przedłużone stosowanie niektórych leków przeciwpadaczkowych: fenytoiny, prymidonu i acetazolamidu może wywołać krzywicę lub rozmiękczenie kości. Leki te indukują mikrosomalne enzymy wątroby, m.in. enzymy pobudzające hydroksylację witaminy D3. Dochodzi do przyspieszonej przemiany witaminy D3 z równoczesną transformacją nieaktywnych metabolitów. Rozmiękczenie kości wywołane długotrwałym podaniem leków przeciwpadaczkowych ustępuje po podaniu witaminy D3.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 543 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top