17 Views

Zmiany hematologiczne

Zmiany składu krwi obwodowej występują rzadziej po barbituranach niż po fenytoinie, oksazolinodionacłi lub pochodnych imidu kwasu bursztynowego. Rzadko występuje gorączka polekowa, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna lub wstrząs anafilaktyczny. Anemia megaloblastyczna występuje u 75% chorych otrzymujących fenytoinę, samą lub w połączeniu z fenobarbitalem lub prymidonem. Może również wystąpić wyłącznie po podaniu fenobarbitalu lub pryrnidonu. Zawsze związana jest z niedoborem kwasu foliowego i ustępuje po jego podaniu. Po podaniu barbituranów niekiedy obserwuje się skórne objawy alergiczne. Najczęściej zmiany skórne przypominają wysypkę płoniczą lub odrową. Wysypka ta pojawia się u 0,5% chorych otrzymujących fenobarbital. Przedłużone stosowanie niektórych leków przeciwpadaczkowych: fenytoiny, prymidonu i acetazolamidu może wywołać krzywicę lub rozmiękczenie kości. Leki te indukują mikrosomalne enzymy wątroby, m.in. enzymy pobudzające hydroksylację witaminy D3. Dochodzi do przyspieszonej przemiany witaminy D3 z równoczesną transformacją nieaktywnych metabolitów. Rozmiękczenie kości wywołane długotrwałym podaniem leków przeciwpadaczkowych ustępuje po podaniu witaminy D3.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top