7 Views

AKCEPTOWANIE INFORMACJI

AKCEPTOWANIE INFORMACJI

Akceptuje tę informację bez zastrzeżeń, a później, kiedy trzeba będzie posłużyć się nią w sposób twórczy (lub po prostu inny), nie będzie jej ponownie analizować. Informacja ta istnieje właściwie tylko w jednej sztywnej formie, w której została na początku zakodowana. Alternatywne znaczenia tej informacji nie są dostępne. Taka niemożność twórczego wykorzystania informacji występuje nawet wtedy, kiedy powtórne jej rozważenie mogłoby zapobiec obniżeniu poziomu wykonania.Chanowitz i Langer (1981) prezentowali badanym informacje o zaburzeniach percepcyjnych, równocześnie jednych motywując, innych zaś nie motywując do ich refleksyjnego rozważenia. Wszyscy badani „odkryli” u siebie te zaburzenia. Testy wykazały, że wszyscy badani odebrali te same informacje o zaburzeniach. Niemniej jednak ci, którzy je bezkrytycznie zaakceptowali, gorzej wykonywali następne zadania, wymagające zdolności — ograniczonych w ich przekonaniu przez zaburzenia percepcyjne. Kolejne badanie wykazało, że poziom wykonania może poprawić pozytywne przedwczesne związanie się poznawcze. W obu przypadkach jednakże przedwczesne związanie się poznawcze powoduje, że ludzie nie będą rozważać innych znaczeń informacji ani innych sposobów jej użycia. Sztywny związek między informacją i doświadczeniem, jakie ona reprezentuje, jest taki sam wtedy, gdy kształtuje się on w miarę upływu czasu, jak i wtedy, gdy jednostka ulega przedwczesnemu związaniu się poznawczemu z informacją eksponowaną jeden raz.
Posted in Poznanie ,emocje, kontrola

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top