21 Views

DZIAŁANIE CZYNNIKÓW INTERPERSONALNYCH

DZIAŁANIE CZYNNIKÓW INTERPERSONALNYCH

Kiedy działanie czynników interpersonalnych prowadziło do po­wstania wątpliwości co do swoich zdolności, ci badani, którzy nie mieli żadnych doświadczeń w wykonywaniu danego zadania, i ci, którzy byli przeuczeni, wykonywali je źle. Nie mieli dostępu do poszczególnych komponentów zadania, aby udowodnić swoją kompetencję. Z upływem czasu, po wielu wykonaniach, utworzyła się sztywna struktura. Natomiast grupa, dla której poszczególne komponenty zadania ciągle jeszcze były dostępne, grupa średnio wyćwiczona, nie była podatna na zakłócenia. W drugim badaniu, kiedy komponenty zadania stały się dostępne, wyeliminowane zostało zjawisko obniżonego poziomu wyko­nania badanych przeuczonych (Langer, Imber, 1979). Może bardziej nieoczekiwane było jednak stwierdzenie, że ta sztywna struktura informacyjna może powstać już na początkowym etapie uzyskiwania informacji, a nie tylko w następstwie powtarzania doświadczeń.Bezrefleksyjność uwarunkowana jednorazową ekspozycją. Produkt jed­norazowej bezrefleksyjności nazwaliśmy przedwczesnym związaniem się poznawczym (Chanowitz, Langer, 1981). Ponieważ występuje przy jednorazowej ekspozycji, przedwczesne związanie się poznawcze po­maga odróżnić bezrefleksyjność od takich podobnych pojęć, jak nawyk, flksacja funkcjonalna czy przeuczenie. Kiedy prezentuje się jednostce informacje nie motywując do ich kwestionowania, może ona ulec przedwczesnemu związaniu się poznawczemu.
Posted in Poznanie ,emocje, kontrola

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top