6 Views

FIZJOLOGIA MÓZGU

FIZJOLOGIA MÓZGU

Okazuje się, że fizjologia mózgu, jego chemia i anatomia są dużo bardziej plastyczne niż uprzednio zakładano. Tę zdolność adaptacji odkryto już dużo wcześniej u zwierząt. Stwierdzono, że mózgi szczurów ulegają zmianom w zależności od złożoności środowiska, w którym żyją. Szczury hodowane w społecznym albo niespołecznym, ale złożonym środowisku miały większe pole dentrytowe niż szczury hodowane w izolacji (Fiala, Joyce, Greenough, 1977; Krech, Rosen- zweig, Bennet, 1962). Volkman i Greenough (1972) oraz Greenough i Volkman (1973) wykazali, że zwierzęta hodowane w środowisku złożonym rozwijają około 15% dendrytów więcej niż zwierzęta kontrolne. Cummins i Walsh (1976) stwierdzili, że u szczurów hodowanych w złożonym środowisku jest wyższy stosunek częstot­liwości do masy synaps w korze wzrokowej. Rosenzweig, Bennet i Diamond (1972) ustalili, że umieszczenie w środowisku złożonym osobników dorosłych może powodować zmianę grubości kory. Nottebohm (1984) uzyskał również zaskakujące rezultaty w swoim ostatnim badaniu nad śpiewem kanarków. Wiedząc, że śpiewają tylko samce, wstrzykiwał samicom testosteron. Samice również zaczęły śpiewać. Natomiast samce, które wykastrowano zanim zaczęły śpiewać, nigdy się tego nie nauczyły. Nottebohm i Steven Goldman wstrzykiwali samcom testosteron lub neutralny środek kontrolny, cholesterol.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top