10 Views

INTERPRETACJA ZACHOWANIA

INTERPRETACJA ZACHOWANIA

Na przykład to samo zachowanie można interpretować jako nieśmiałość lub jako snobizm, zależnie od tego, czy jest się nastawionym na spostrzeganie snobów czy osób nieśmiałych. Jeżeli ktoś jest nastawiony na spostrzeganie snobów, zachowanie danej osoby będzie interpretował poprzez to nastawienie. Jego ponowna interakcja z tą osobą może już przebiegać bezrefleksyj­nie, a wtedy nowe snobistyczne zachowanie może zostać nie zauważone. Jeżeli jednak ten ktoś jest refleksyjny, to nowy przejaw snobizmu będzie przetwarzany. W tym rozumieniu refleksyjność i bezrefleksyjność są niezależne od nastawień: można mieć nastawienie i przetwarzać nowe informacje nie wyzbywając się tych nastawień lub też opierać się na nastawieniach i nie przyjmować żadnych nowych informacji. Nastawienia, role, oczekiwania mogą służyć bezrefleksyjności. Dopuszczają bowiem kierowanie uwagi na część „całościowego obra­zu”. Powtórne doświadczenie może dalej redukować uwagę, aż zachowanie będzie podejmowane bezrefleksyjnie. Uważa się, że na nastawienia i oczekiwania oddziałują czy też je determinują potrzeby, wartości i inne czynniki motywacyjne (por. Bruner, 1951; Bruner, Goodnow, Austin, 1956). Nie powinny one wpływać na bezrefleksyj­ność poza tym, że determinują sposób zakodowania materiału pierwo­tnego.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top