314 Views

Koszulki patriotyczne

Koszulki patriotyczne – skąd ta moda?

Odzież patriotyczna podbija serca młodych Polaków. Jest to zjawisko o tyle ciekawe, że ma ono charakter oddolny – w przeciwieństwie bowiem do innych trendów, ten nie został narzucony odgórnie, ale wyniknął z zainteresowania młodych patriotyzmem, historią naszego kraju, jego bohaterami itd.

Jak to się stało, że dzisiejszy gimnazjalista woli raczej koszulkę z rotmistrzem Pileckim niż z ulubionym piłkarzem? Socjologowie twierdzą, że wpływ na to ma przede wszystkim prawicowe nastawienie młodszego pokolenia. Dzisiejsi gimnazjaliści czy licealiści – będący przecież pierwszym pokoleniem wychowanym „bezstresowo”, opartym o tzw. wartości europejskie itd. – odczuwają brak autorytetów i potrzebę bycia dumnym z własnej tożsamości, co zaspokajają właśnie polskimi bohaterami – wspomnianym rotmistrzem Pileckim, innymi Żołnierzami Wyklętymi, Cichociemnymi itd. W takim kontekście moda na koszulki patriotyczne jest więc zjawiskiem zupełnie zrozumiałym.

Moda ta ma ten plus, że nie chodzi w niej tylko o ładne ubranie. Owszem, odzież patriotyczna nie odstaje w niczym od swoich konkurentów – producenci (co ciekawe: nieraz korzystając wyłącznie z polskich materiałów!) starają się o najwyższą jakość swoich produktów, aby patriotyzm nie kojarzył się z kiczem. Prawdziwym fundamentem jest tu jednak to, że moda ta jest wyrazem bliższego zainteresowania własnym krajem. Noszący taką odzież są więc w większości młodzieńcami obytymi z naszymi bohaterami, z naszą historią, słowem: są młodzieńcami czującymi polską tożsamość, a koszulki stanowią jedynie zewnętrzne świadectwo tego stanu rzeczy.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top