13 Views

Medycyna pracy Kraków i medycyna pracy Poznań

Medycyna pracy Poznań i Medycyna pracy Kraków

Medycyna pracy – obowiązek pracodawcy

Medycyna pracy Kraków to kompleksowa oferta świadczenia usług z zakresu medycyny pracy, obejmująca przede wszystkim przeprowadzenie badań pracowników dla firm. W przypadku nowo zatrudnionego pracownika konieczne jest wykonanie badań wstępnych, a następnie cykliczne powtarzanie badań profilaktycznych. Jest to bezwzględny wymóg, niezależnie od branży, w jakiej pracownicy są zatrudnieni. Prawidłowa ocena stanu zdrowia pacjenta jest niezwykle istotna w celu stwierdzenia o braku przeciwwskazań do wykonywania określonego rodzaju obowiązków. W tym celu niezbędny jest profesjonalny zespół lekarzy specjalistów – medycyna pracy Poznań, ale również w pełni wykwalifikowany personel pomocniczy. Do tego niebagatelną rolę odgrywa nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Pracownicy podlegają różnego rodzaju badaniom w zależności od czynników szkodliwych i uciążliwych na danym stanowisku. Przykładowo w przypadku kierowców wymagany jest dobry wzrok, a w przypadku pracowników infolinii, prowadzących wielogodzinne rozmowy telefoniczne, przebadany musi być słuch.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top