8 Views

NIEJEDNOZNACZNA FIGURA

NIEJEDNOZNACZNA FIGURA

Jednakże ta niejednoznaczna figura jest czasami automatycznie spostrzegana jako królik, a czasami jako kaczka. To samo zjawisko zachodzi, gdy widzimy niejedno­znaczny sześcian Neckera. Choć usilnie staramy się określić jej położenie w trójwymiarowej przestrzeni, figura automatycznie zmienia swoje ustawienie. Te przykłady mają ważne implikacje, pokazują bowiem odmienne poziomy przetwarzania informacji. Możemy być równocześnie refleksyjni (na poziomie molarnym) i automatyczni (na poziomie molekularnym).Istnieje również możliwość bezrefleksyjnego przetwarzania kont­rolowanego. Za przykład może służyć uczenie się na pamięć przed egzaminem. Tego typu zapamiętywania zachodzi w pojedynczym kontekście i nie są tu dokonywane nowe rozróżnienia, jest więc ono bezrefleksyjne. Uczenie się na pamięć wyczerpuje naszą „pojemność” i wymaga wysiłku, jest więc przetwarzaniem kontrolowanym. Ten przykład ukazuje jeszcze jedną różnicę między refleksyjnością i bezref­leksyjnością a przetwarzaniem automatycznym i kontrolowanym.Przetwarzanie kontrolowane wymaga wysiłku. Ani refleksyjność, polegająca na pełnym zaangażowaniu w dokonywanie rozróżnień, ani bezrefleksyjność, polegająca na całkowitym niezaangażowaniu, nie wymagają wysiłku. Przejście od bezrefleksyjności do refleksyjności może wymagać wysiłku, ale sama refleksyjność wymaga stosunkowo niewielkiego wysiłku. Na tym poziomie molarnym przyjmujemy też, że wysiłku wymaga pośredni stan znużenia.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top