6 Views

NOWA SKALA REFLEKSYJNOŚCI

NOWA SKALA REFLEKSYJNOŚCI

Następnie znakowali komórki materiałem radioaktywnym, wchłania­nym przez DNA dzielących się komórek. Procedurę tę powtórzono po 30 dniach. Oprócz właściwych wyników w obu wypadkach stwierdzono również poważny wzrost liczby neuronów. Ustalono, że u dorosłych ptaków corocznie następuje odnawianie się neuronów.Nasze dane dotyczące populacji ludzi starszych (Alexander i współ- aut., 1988; Langer, Rodin, 1976, Langer, Blank, Chanowitz, 1978; Langer Beck, Janoff-Bluman, Timko, 1984; Rodin, Langer, 1977) sugerują, że plastyczność obserwowana u zwierząt może również występować u ludzi. Chociaż zwierzęta też tworzą kategorie, na obecnym etapie naszej wiedzy lepiej chyba nie odwoływać się do tej metafory. Prezentujemy te dane po to jedynie, aby zarysować obszar korzyści warunkowanych złożonością i nowością (tj. maksymalizacją zróżnicowania).W ostatnim badaniu Jasnowski i Langer (1988) zajmowali się zależnością między refleksyjnością a systemem odpornościowym. Zastosowaliśmy nową skalę refleksyjności/bezrefleksyjności (skalę M/MQ opracowaną przez Langer i Lindsaya, 1988) równolegle z testem zróżnicowania komórek T. Jak się wydaje, komórki T są odpowiedzial­ne za regulacje humoralnej odpowiedzi immunologicznej, w której uczestniczą limfocyty B. Limfocyty pomocnicze T4 wzmacniają funkcję odpornościową, podczas gdy supresorowe T8 wygaszają ją. Poziom limfocytów T4 był związany z infekcjami (McClelland, Patel, Brown, Kelner, 1985). Stwierdziliśmy znaczącą zależność między poziomem limfocytów pomocniczych T4 a refleksyjnością.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top