4 Views

PODSTAWOWE STANY GOTOWOŚCI

PODSTAWOWE STANY GOTOWOŚCI

Jak wspomnieliś­my wcześniej, są dwa podstawowe stany aktywności: (1) refleksyjność, stan gotowości, elastyczność i (2) bezrefleksyjność, która w zestawieniu z refleksyjnością jest stłumiona i nieelastyczna. Wydaje się, że istnieją również dwa podstawowe stany, w których umysł jest nieaktywny (odpoczywa). Bardziej znany to sen, który charakteryzuje stłumienie. Drugi to stan „gotowości wyciszonej”, którą techniki medytacyjne wydają się potęgować. Utworzono trzy grupy osób o możliwie jednakowej strukturze. Były to: grupa MT, grupa o wysokiej refleksyjności i grupa kontrolna o niskiej refleksyjności (relaksacyjna). Wszyscy badani siadywali z zamkniętymi oczami dwa razy dziennie po 20 minut przez 12 tygodni, ćwicząc zgodnie z instrukcją. Oczywiście nie są to praw­dopodobnie warunki optymalne dla refleksyjności. Pozwalało to jednak na porównanie obu grup osób w stanie gotowości (grupa refleksyjna była bowiem proszona o generowanie nowych pomysłów) z grupą kontrolną o niskiej gotowości (relaksacyjną).Ponieważ umysł i ciało pozostają we wzajemnej zależności, przyjęto hipotezę, że „wyciszonej gotowości” i uporządkowanemu stanowi umysłu osiągniętemu dzięki MT będą towarzyszyły zintegrowane stany fizjologiczne umożliwiające poprawę stanu zdrowia, a hipoteza ta miała znaczące wsparcie w wynikach wcześniejszych badań (Orme- -Johnson, Farrow, 1977). Oczekiwaliśmy zatem, że badani zarówno z grupy MT, jak z grupy aktywnie refleksyjnej będą żyli dłużej niż badani z grupy kontrolnej. Rezultaty przeszły oczekiwania.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top