38 Views

Ranitydyna

Ranitydyna hamuje wydzielanie nocne soku żołądkowego u chorych na wrzód dwunastnicy, zmniejsza również wydzielanie pepsyny, równocześnie ze zmniejszeniem zawartości kwasu w soku żołądkowym. Ranitydyna nie hamuje natomiast wydzielania śluzu żołądka, nie wpływa też na wewnątrzwydzielniczą funkcję trzustki. Obniżenie kwaśności soku żołądkowego pod wpływem ranitydyny wpływa nieznacznie na rozwój flory bakteryjnej w żołądku. Badania doświadczalne na zwierzętach oraz obserwacje kliniczne nie wykazały ujemnego wpływu ranitydyny na układ sercowo-naczyniowy, na ciśnienie krwi. Nie stwierdzono również odchyleń ze strony układu nerwowego. W przeciwieństwie do cymetydyny, ranitydyna trudno przenika przez barierę krew-mózg i jedynie w niewielkiej ilości można ją wykryć w płynie mózgowo-rdzeniowym. Nie stwierdzono wzajemnego oddziaływania (interakcji) ranitydyny z lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, np.: kodeiny, heksobarbitalu, alkoholu etylowego, chlorodiazepoksydu, chloropromazyny, imiprammy, rnetylodopy, rezerpiny, apomorfiny i pentetrazolu. Brak danych o działaniu rakotwórczym, nie stwierdzono też objawów, które mogłyby wskazywać na stany przedrakowe.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top