7 Views

REFLEKSYJNOŚĆ A ZDROWIE

REFLEKSYJNOŚĆ A ZDROWIE

Jestem zwolenniczką twierdzenia, że ciało zaczyna umierać, kiedy umysł przestaje sobie radzić z nowością. Badania longitudinalne wykazują na ogół spadek ilorazu inteligencji przed śmiercią (Abrahms, 1976; Birren, 1968; Hall, Savage, Bolten, Pidwell, Blessed, 1972; Jarvik, Blum, 1971; Jarvik, Falek, 1963; Riegel, Riegel, Meyer, 1967).Chociaż refleksyjność i inteligencja mierzona testem inteligencji są czymś zupełnie odmiennym (myśli uznawane za nieinteligentne mogą być generowane w sposób twórczy), niewątpliwie są ze sobą powiązane (tak zwane myśli inteligentne prawdopodobnie przynoszą więcej nowych skojarzeń). Ów „spadek przedśmiertny” (terminal drop) może wskazywać na przyczynowe uzależnienie choroby od bezrefleksyjności, a nie odwrotnie — jak to się zwykle przyjmuje.Zależność tę testowaliśmy w ostatnim długoterminowym badaniu eksperymentalnym. Interesowało nas, czy leczenie refleksyjnością przedłuży życie ludziom starszym, pensjonariuszom domu opieki społecznej. Wspólnie z kolegami, zainteresowanymi zwłaszcza wpływem Me­dytacji Transcendentalnej (MT) na zdrowie ludzi starszych, prze­prowadziliśmy eksperyment (Alexander, Langer, Newman, Chandler, Davies, 1988), adaptując naszą koncepcję refleksyjności do znanego programu praktykowania MT. Przy rozpatrywaniu tego eksperymentu ważne jest rozróżnienie aktywnych i nieaktywnych stanów umysłu. W stanie aktywnym umysł jest w interakcji albo ze środowiskiem, albo z samym sobą (tak jest przy operacjach myślowych).

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top