9 Views

RÓŻNICE MIĘDZY PRZETWARZANIAMI

RÓŻNICE MIĘDZY PRZETWARZANIAMI

Niektórzy ludzie odrywają się od tego, co uznają za zmęczenie pracą i napięcie związane z myśleniem, i wypoczywają. Jednakże wypoczynek jest często równie refleksyjny, jak pozostawiona praca.Inna wcześniej wspomniana różnica między tymi teoriami polega na tym, że teoria refleksyjności/bezrefleksyjności nie zakłada stałego poziomu pojemności. Przetwarzanie automatyczne spełnia w psycho­logii poznawczej funkcję pozytywną, ponieważ nie wyczerpując ogra­niczonej pojemności umożliwia przetwarzanie kontrolowane. W teorii refleksyjności/bezrefleksyjności pojemność jest zmienna, stan refleksyjności może ją zwiększać, natomiast bezrefleksyjność, utrzymując pojemność na istniejącym poziomie, może ją przez to niepotrzebnie ograniczać. Jeżeli jednak, jak twierdzi Navon (1984), granice można określać tylko post hoc, wtedy te dwie teorie zbliżyłyby się bardziej do siebie. Na razie przetwarzanie automatyczne można określić jako konstrukt zachowujący koncepcję ograniczonej pojemności w psycho­logii poznawczej.Kolejna różnica między przetwarzaniem automatycznym i kont­rolowanym a bezrefleksyjnością i refleksyjnością dotyczy sposobu, w jaki dokonuje się przetwarzanie automatyczne. Przetwarzanie automatyczne jest rezultatem powtarzania, podczas gdy badania nad przedwczesnym związaniem się poznawczym wykazały, że bezreflek­syjność może być również skutkiem jednorazowej ekspozycji informacji. Oprócz różnic ilościowych, badania wykazały, że bezrefleksyjność i refleksyjność różnią się także jakościowo, albowiem informacja przetwarzana bezrefleksyjnie przestaje być dostępna dla operacji świadomego posługiwania się nią (Chanowitz, Langer, 1981; Langer, Imber, 1979).

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top