Jak kupować?

WARUNKI ZAMÓWIENIA

  Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie zamówienia przez Konsumenta wyłącznie za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem www.redpumps.pl.

  W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).

   Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych.

   Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

   Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie internetowej sklepu www.redpumps.pl .

    Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień w przypadku:

  • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza zamówienia oraz brak potwierdzenia zamówienia,
  • nieotrzymania wpłaty w terminie 7 dni od złożenia zamówienia,
  • nieodebrania przesyłki.