11 Views

Tetracykliny

Tetracykliny są antybiotykami bakteriostatycznymi o szerokim zakresie działania na bakterie Gram-dodstnie, Gram-ujemne, riketsje i słabo na prątki kwasooporne. Są lekami stosowanymi w zakażeniach wywołanych przez Rickeitsia, Mycoplasma i Bmcella. Bardzo słabo działają bakteriostatycznie w zakażeniach wywołanych przez Pseudomonas aeruginosa, Pioieus i pierwotniaki. Tetracykliny nie działają na grzyby i wirusy, maksymalne stężenie we krwi. Łatwo przenikają do tkanek, gdzie są rozmieszczane stosunkowo równomiernie, przenikają także przez barierę łożyskową do płodu. Ich stężenie w płynie mózgowo-rdzeniowym wynosi 18?23% stężenia we krwi. W 30?35% wiążą się z białkami krwi, a okres ich półtrwania wynosi około 8 h. Rozkładane są w organizmie, wydalane głównie przez nerki, w tym 20% w postaci czynnej, oraz w niewielkich ilościach z żółcią. Stosowane są przede wszystkim w zakażeniach mieszaną florą bakteryjną dróg moczowych, układu oddechowego (przewlekłe zapalenia oskrzeli) i pokarmowego, w krztuścu, tularemii, brucelozie i cholerze. Tetracykliny są przeciwwskazane w ciąży, w okresie karmienia, w ciężkich schorzeniach nerek i wątroby, ponadto u dzieci poniżej 12 roku życia. Objawy niepożądane, występujące podczas leczenia tetra-cyklinami, są liczne, niekiedy zmuszające do odstawienia leku. Często występują zaburzenia żołądkowo-jelitowe, spowodowane podrażnieniem błony śluzowej przewodu pokarmowego tymi antybiotykami, są to zazwyczaj nudności, wymioty, biegunki, bóle w nadbrzuszu. Przy dłuższym podawaniu mogą wystąpić wtórne zakażenia bakteryjne i grzybicze. Aby ich uniknąć, należy stosować Lakcid.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top