1 View

Wykazy lekow

rp_biznes23.jpgWykazy leków podstawowych i uzupełniających ustala minister zdrowia, a opłata ryczałtowa za jednostkowe opakowanie leku nie może być wyższa niż 0,5% najniższego wynagrodzenia (płacy minimalnej). Jeżeli osoba uprawniona chorująca na wrodzoną lub nabytą chorobę przewlekłą powinna z bezwzględnych wskazań lekarskich przyjmować lek nie objęty wykazem leków podstawowych, lekarz (lekarz dentysta) wystawia receptę uprawniającą do nabycia niezbędnego leku na zasadach dotyczących leków podstawowych. Artykuły sanitarne są wydawane z aptek za pełną odpłatnością, jednakże lekarz (felczer) w przypadku chorób przewlekłych, wymagających stałego stosowania określonych artykułów sanitarnych, wystawia receptę uprawniającą do nabycia ich za opłatą ryczałtową. Uprawnienia do bezpłatnych leków zachowali zasłużeni honorowi krwiodawcy oraz inwalidzi wojenni i wojskowi, a także pozostały w mocy szczególne uprawnienia dotyczące zwalczania chorób zakaźnych oraz osób skazanych, odbywających zasadniczą służbę wojskową (przeszkolenie, ćwiczenia). Leki (a w przypadku chorób przewlekłych również artykuły sanitarne) wydawane są na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną, na której spoczywa obowiązek sprawdzenia przysługujących uprawnień oraz dokonania odpowiednich adnotacji w dokumentacji pacjenta.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top